راهنمای سفارش گذاری


-نحوه سفارش گذاری

جهت این امر می بایست در صورت نیاز با کارشناسان مربوطه تماس و پس از مشاوره،استعلام مربوطه را از طریق یکی از راه های ارتباطی(ایمیل،تلگرام،واتس آپ) جهت بررسی و ارائه پیشنهاد فنی و مالی ارسال نمایید.

-خدمات پس از فروش

تمامی تجهیزات این شرکت دارای ضمانت می باشند در این راستا مجموعه مخزن کنترل می کوشد تا پس از خرید همواره در خدمت کارفرما باشد به همین سبب در خصوص ابهامی در خصوص نصب و راه اندازی،نقص فنی و ایجاد مشکلی در عملکرد تجهیزات به این مجموعه اطلاع دهید تا اقدامات لازم در خصوص موارد پیش آمده توسط مهندسین شرکت اتخاذ شود.

-طراحی و بازدید

در مواقعی نیاز هست تا جهت طراحی و تامین تجهیزات؛بررسی و ارزیابی در محل صورت گیرد که در این موارد روز و تاریخ و ساعت بازدید طی نامه کتبی و هماهنگی ها قبل از موعد مشخص شده می بایست صورت گیرد.