فلوسوئیچ FS16

سایز
فشار
متریال

این دستگاه با داشتن یک میکروسوئیچ که با تیغه مخصوص خود تحریک می شود، می تواند برقراری جریان سیال را در داخل لوله به وسیله فرمان دادن به تجهیزات الکتریکی مختلف از جمله پمپ ها و الکتروموتورها و ... کنترل کند. این نوع فلوسوئیچ از نوع S.P.D.T بوده و برای استفاده در خطوط مایعات غیرقابل اشتعال کاربرد دارد.

این نوع فلوسوئیچ نمی تواند در خطوطی که دارای مایعاتی با دمای پایین تر از نقطه انجماد می باشد مورد استفاده قرار گیرد.

برای کارکرد درست این تجهیز، تیغه آن نباید به ته لوله بچسبد. با توجه به اینکه تیغه ها چند تکه ای می باشند، لذا با توجه به سایز لوله مقدار و بلندی تیغه ها را انتخاب کنید. در تصویر زیر اندازه تیغه ها با توجه به سایز لوله ها داده شده است.

فلوسوئیچ را در جایی نصب کنید که قابل سیم کشی بوده و ترمینال ها در دسترس باشند.این تجهیز نباید در مسیر ضربه های کله قوچی قرار گیرد و اگر از شیر تک ضرب در مسیر استفاده شده است باید یک ضربه گیر نیز به کار گرفته شود .

فلوسوئیچ را در قسمتی از لوله نصب کنید که حداقل پنج برابر قطر لوله(A) از هر طرفش به صورت مستقیم فاصله باشد و با اتصالاتی  مثل زانویی یا شیر و مانند آنها حداقل پنج برابر قطر لوله فاصله داشته باشد .

این تجهیز از طریق یک بوشن سایز "1 از قسمت بالای خطوط نصب می شود. بهتر است این تجهیز به صورت عمودی نصب شود و اگر نحوه نصب افقی باشد جهت جریان باید رو به بالا باشد، چون در صورت نصب برعکس، به دلیل جاذبه زمین دستگاه دچار خطا خواهد شد. به هنگام بستن این تجهیز به فلش روی بدنه توجه نمایید تا نصب در جهت صحیح انجام شود.

تنظیمات کارخانه روی حداقل نرخ جریان تنظیم شده است. لطفا مقدار آن را به کمتر از حد تنظیم شده درکارخانه تغییر ندهید، زیرا در این صورت احتمال دارد فلوسوئیچ فرمان قطع را صادر نکند.