لول سوئیچ LS-02

سایز
فشار
متریال

این دستگاه با داشتن 2 عدد میکرو سوئیچ در قسمت محفظه سوئیچ ها جهت کنترل سطح مایعات در مخازنی نظیر تانک های سوخت، مخازن آب، دی اریتورها ، دیگ های آب گرم فشار ضعیف و ... استفاده می شود.محدوده کنترل سطح سیال با استفاده از یک دستگاه لول سوئیچ LS-02 حدوداً 9cm بوده و برای کنترل سطح در فاصله های بیشتر از آن باید 2عدد لول کنترل استفاده کرد.

دستگاه کنترل کننده سطح تیپ  LS-02 بر روی دیواره ی مخازن مورد نظر ازمحل اتصال دنده ای ، به صورت افقی  قابل نصب می باشد . جهت نصب این دستگاه ، باید بوشنی به سایز "1 را قبلا بر روی مخازن تعبیه کرده و سپس دستگاه را به صورت دنده ای بر روی آن بست . مهره ای در روی محل اتصال دستگاه وجود دارد که از طریق آن موقعیت دقیق دستگاه تنظیم و تثبیت می گردد.

توپی و اهرم توپی در فشارهای بالاتر از حد مجاز و در اثر نوسانات ناگهانی سیال ممکن است دچار آسیب شوند که در این صورت باید تعویض گردند که نحوه تعویض آنها به این صورت است که با خارج کردن پین های مربوط به هر کدام از قطعات می توان آنها را از بدنه جدا کرده و با نمونه جدید تعویض نمود. میکرو سوئیچ ها نیز در فضای باز و در مجاورت رطوبت و گرد و غبار و همچنین نوسانات ولتاژ ممکن است صدمه ببیند که برای تعویض آنها باید درب باکس را به صورت کشویی باز کرده و با باز کردن پیچ های مربوطه میکرو سوئیچ را از محفظه جدا و تعویض نمود.