لول ترانسمیتر LT

سایز
فشار
متریال

این دستگاه براساس قوانین فیزیکی نیروی فشار مایعات و خاصیت الکترومغناطیسی طراحی و ساخته شده است. این نوع لول ترانسمیتر با قابلیت نصب از بالا و جوانب مخزن ساخته شده و در مواردی که مخزن در زیر زمین نصب شده باشد، یکی از مناسب ترین دستگاه ها جهت کنترل سطح سیال داخل مخزن می باشد.
تغییر سطح سیال، موقعیت مکانی شناور را تغییر داده، میدان مغناطیسی داخل شناور بر روی برد الکترونیکی داخل لوله بواسطه بالا و پایین رفتن سطح سیال (تغییر سطح شناور) ، تغییرات مقاومتی ایجاد می کند. در نتیجه ولتاژی حاصل می گردد واین تغییرات ولتاژ تبدیل به جریان خروجی 4…20mA و یا ولتاژ 0…10Vاستاندارد و به دو صورت قابل استفاده می گردد.

1- انتقال جریان به پنل CP23 تولیدی این شرکت و  نمایش سطح سیال  به صورت  درصدی  بر روی صفحه نمایشگر  پنل و  همچنین گرفتن حداکثر 4 سوئیچ در موقعیتهای دلخواه  جهت  دادن  فرمان  به دستگاه هایی نظیر الکتروپمپها

2-انتقال جریان به سیستم PLC  و یا سایر دستگاه های مونیتورینگ

با توجه به اینکه این لول ترانسمیتر در داخل        سیال های مختلفی قابل استفاده می باشد ، متناسب با نوع سیال، امکان ایجاد رسوب و جرم بر روی بدنه و بال وجود دارد. با توجه به مدت زمان تشکیل رسوب و جرم، بایدهر چند وقت یکبار، لول ترانسمیتر را کاملاً از مخزن خارج کرده و بست ابتدائی آن را باز کنید (شماره 7 جدول صفحه 6 که توجه داشته باشید حتماً فاصلۀ بست را از سر لول ترانسمیتر یادداشت کنید). بال را از دستگاه خارج نمائید. با یک اسید رقیق شده یا جوهر نمک و آب، بدنه و بال را شستشو دهید. سپس به همان ترتیب باز کردن، آنها را در همان فواصل سوار و مونتاژ نموده و دستگاه  را داخل مخزن قرار دهید و فلنج آن را بر روی فلنج مقابل کاملاً محکم نمائید. میله دستگاه فوق در اثر نوسانات و تلاطمهای شدید سیال ممکن است کج یا شکسته شود . بال این دستگاه  در اثر دمای بالاتر از حد مجاز ممکن است سوراخ شده و یا در اثر فشارهای بالاتر از حد مجاز می تواند مچاله شود و آهنربای آن نیز خاصیت مغناطیسی خود را از دست دهد.  

فیوز برد الکترونیکی در اثر نوسانات جریان برق ممکن است دچار آسیب شود . برد نواری داخل میله نیز در اثر ضربات شدید ویا حمل و نقل نامناسب آسیب دیده و در نتیجه در قسمت آسیب دیده خروجی جریان نخواهیم داشت.