لول سوئیچ LS-14

سایز
فشار
متریال

این نوع لول کنترل ها اغلب جهت سیالات با دمای بالا مورد استفاده قرار می گیرد و عملکرد تجهی به این صورت است که تغییر سطح مایع موجب حرکت بال شناور شده و این حرکت از طریق اهرم ارتباطی به آهنربای انتهای اهرم منتقل و  باعث تغییر مکان آن می گردد. آهنربای دیگری به همراه یک لیمیت سوئیچ در محل پشت فلنج کارگذاشته شده است . لیمیت سوئیچ بوسیله حرکت بال شناور و ازطریق دفع دوآهنربا عمل نموده و فرمانهای مورد نیاز را به مدارهای الکتریکی جهت  کنترل هشداردهنده ها و دستگاههایی نظیر پمپ ها ، سلونوئیدها، الکتروموتورها ارسال می نماید.

نصب لول کنترل: پس از نصب فلنج مقابل بر روی دیواره مخزن لول کنترل را از ناحیه فلنج اصلی بر روی فلنج مقابل بوسیله چهار عدد پیچ و مهرهM12*30  نصب کنید، بگونه ای که کلمه (TOP) بر روی فلنج اصلی دستگاه به سمت بالا قرار گیرد. توجه داشته باشید که هنگام نصب دستگاه واشر کاغذی  روی آن دقیقاً در جایگاه خود بر روی فلنج مقابل قرار گیرد، زیرا در غیر این صورت مشکل عدم آب بندی پس از نصب بوجود خواهد آمد.

نحوه نصب به صورت افقی بوده و بهتر است Cable Gland به سمت پائین باشد.

اگر سایز  فلنج شما 2" #300 و بالاتر باشد، نیازی به جوشکاری فلنج خاص ندارید و می توانید از همان فلنج ها استفاده نمایید (قبلا باید با فروشنده هماهنگ شود).