لول سوئیچ LS-10

سایز
فشار
متریال

این دستگاه توسط یک میکرو سوئیچ که بوسیله ساچمه عمل می کند جهت کنترل سطح سیالات در ایستگاه های پمپ آب ، چاه های بتونی ، چاه های فاضلاب ، مخازن آب و چاه های آب و غیره استفاده می شود.

این دستگاه با برق 24 VAC قابل استفاده می باشد.  باتوجه به نیازهای مختلف ، می توان از یک یا چند دستگاه جهت تخلیه مایعات مخازن یا پر نمودن آنها و یا ارسال فرمان های الکتریکی استفاده نمود.

مدار الکتریکی شکل (A) جهت تخلیه و شکل (B)  جهت پر کردن مخازن استفاده می شود.

دستگاه ممکن است در دمای بالاتر از 50˚C و یا کمتر از 0˚C و یا در اثر ضربه های مکانیکی دچار آسیب شده و اتصالات آن باز شود. در نتیجه سیال به داخل بدنه نفوذ کرده و به میکرو سوئیچ نیز صدمه بزند.