لول سوئیچ LS-04

سایز
فشار
متریال

این تجهیز جهت کنترل کردن سطح استفاده می شود و اساس کار این به این ترتیب است که تغییر سطح مایع موجب حرکت بال شناور شده و این حرکت از طریق اهرم ارتباطی به آهنربای انتهای اهرم منتقل و  باعث تغییر مکان آن می گردد. آهنربای دیگری به همراه یک لیمیت سوئیچ در محل پشت فلنج کارگذاشته شده است . لیمیت سوئیچ بوسیله حرکت بال شناور و ازطریق دفع دوآهنربا عمل نموده و فرمانهای مورد نیاز را به مدارهای الکتریکی جهت کنترل هشداردهنده ها و دستگاههایی نظیر پمپ ها ،سلونوئیدها، الکتروموتورها ارسال می نماید .

این لول کنترل از ویژگی منحصر به فردی جهت تنظیم میزان حساسیت نسبت به تغییر موقعیت سطح سیال برخوردار است که با تنظیم مقدار کورس دستگاه انجام می شود. برای این کار کافی است که پین های روی صفحه تنظیم کورس را در موقعیت های دلخواه بین سوراخ های روی آن جابجا کرد.

نصب و راه اندازی:

نصب فلنج مقابل: برای نصب دستگاه ابتدا باید فلنج مقابل ویژه دستگاه  را در محل تعیین شده بر روی دیواره ی مخزن جوش داد. پس از نصب از آب بندی محل جوش اطمینان حاصل کنید.  

نصب لول کنترل: پس از نصب فلنج مقابل بر روی دیواره مخزن لول کنترل را از ناحیه فلنج اصلی  بر روی فلنج مقابل بوسیله چهار عدد پیچ و مهره M12*30 نصب کنید بگونه ای که کلمه (TOP) بر روی فلنج اصلی دستگاه به سمت بالا قرار گیرد. توجه داشته باشید که هنگام نصب دستگاه واشر کاغذی  روی آن دقیقاً در جایگاه خود بر روی فلنج مقابل قرار گیرد زیرا در غیر این صورت مشکل عدم آب بندی پس از نصب بوجود خواهد آمد.