لول گیج مغناطیسی

سایز
فشار
متریال

 این دستگاه براساس قوانین فیزیکی نیروی فشـار مایعــات،  خاصیت الکترومغناطیسی و جذب و دفع قطبهای غیرهمنام و همنام در آهنرباها طراحی شـده است. بدنـه لول گیـج ،  یک  لـولـه استوانـه ای شکل می باشد که از ناحیه فلـنج هــای مربوطه به صورت عمودی بر روی مخازن نصب می گردد. مـایـع درون مـخـزن از طریـق دو نـازل بـه داخـل لولـه استوانـه ای هدایت شده  و  توپـی  دارای آهنـربای دائمـی داخل لوله اصلی را شناور می سازد. با تغییر سطح مایع، توپی به حـرکت درآمده و  در  اثر  قوانین فوق الذکر موجب چرخش فلپ ها و تغییر رنـگ آنها شده  که در نتیجه سـطح مایع درون مخازن نشان داده می شود.

دستگاه کنترل کننده سطح تیپ MLG-33/44/55 در اطراف مخازن از محل فلنج های اتصال بر روی فلنج های مقابل نصب می شود ، که فاصلۀ مرکز به مرکز فلنج های دستگاه با توجه به اندازه سفارش داده شده ساخته می شود. پس از نصب و اتصال فلنج های دستگاه به فلنج های مقابل و اطمینان از آب بندی کامل، فلنج کور تحتانی را باز کرده و توپی همراه دستگاه را با توجه به علامت فلش روی آن (که در شکل صفحه 11 نشان داده شده) به سمت بالا داخل لوله دستگاه وارد کرده و فلنج کور را پس از قراردادن در جای  خود ، کاملاً محکم کرده و ولوهای بین نازل لول گیج و مخزن (ولوهای ایزوله)را به آرامی باز نمایید تا سیال  به داخل دستگاه وارد شود. توجه فرمایید در صورت وجود ولوهای ونت و درین ابتدا آنها را محکم نموده سپس ولو نازل بالایی را به آرامی باز نمایید .