تراپ فلوتر ترموستاتیکی FT

سایز DN 15 - DN 50
فشار
متریال

  این تله بخار با عملکرد بال ، کندانس ایجاد شده در سیستم را بطور اتوماتیک خارج   می کند . ترموستات تعبیه شده در این تراپ در ابتدای شروع به کار سیستم، گازها و هوای داخل خط را قبل از رسیدن کندانس و بخار ، تخلیه می کند و در حین کار نیز هوا و گازهای ایجاد شده در سیستم را تخلیه می نماید و در مواقعی که کندانس بیش از حد باشد به تخلیه کندانس نیز کمک می کند.

 این تراپ باید به صورت افقی در خط قرار گیرد، به طوری که بال به صورت عمودی بالا و پایین برود . جهت عبور جریان به وسیله علامت پیکان روی بدنه مشخص شده است . همچنین در این تراپ بعد از نصب در خط قسمت کوزه ای آن در سمت راست جهت جریان خط قرار خواهد گرفت . بعد از نصب تراپ جهت پیکان روی پلاگ به سمت پایین خواهد بود(تصویر پایین). دقت شود یک صافی قبل از تراپ استفاده شود.

قبل از باز کردن تراپ از روی خط جهت تعمیر ابتدا اطمینان حاصل کنید که در سیستم، بخار وجود ندارد. پس از جدا کردن تراپ از خط پیچهای درپوش را باز کنید و درپوش آن را از کاسه جدا کنید.

مجموعه ولو، بال ، سیت، بست و کپسول را جهت یافتن مشکل بازبینی نمایید. در صورت خرابی یکی از این قطعات می توانید با ارائه شماره قطعه به شرکت قطعه یدکی آن را تهیه نمایید.

مشکلات احتمالی شامل سوراخ شدن بال، خراب شدن کپسول (ترموستات)، از بین رفتن آب بندی سیت ولو و یا پلاگ ولو می باشد. بعد از تعمیر و یا تعویض که باید مطابق نقشه مونتاژی صورت گیرد واشر بین درب و بدنه کوزه ای حتما باید با آب بندی مناسب تعویض گردد.

در پایان با قرار دادن درپوش بر روی بخش کوزه ای همانند باز کردن آن را می بندیم. بعد از قرار دادن تراپ در خط جهت اطمینان از مونتاژ صحیح تست عملکردی بر روی آن  انجام می گیرد که این کار با استفاده از سایت گلاس ممکن می باشد.